ARSAN TEKSTİL (ARSAN)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 145.189.960
Nakit ve Nakit Benzerleri 12.493.182
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 79.725.660
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 675.793
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 79.049.867
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 67.819
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 67.819
Türev Araçlar 0
Stoklar 51.048.590
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.391.890
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 52.621
Diğer Dönen Varlıklar 410.198
ARA TOPLAM 145.189.960
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 261.691.905
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 32.251.093
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 32.210.043
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.050
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 25.711.019
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 118.847.090
Maddi Duran Varlıklar 65.757.704
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 86.029
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 41.342
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 41.342
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.924.499
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 406.881.865
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 123.076.907
Kısa Vadeli Borçlanmalar 94.690.983
- Banka Kredileri 88.303.907
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 15.143.066
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 31.279
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.111.787
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.355.335
Diğer Borçlar 2.370.168
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 267.366
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.102.802
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 3.158.174
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.342.652
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 937.588
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 405.064
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.016.529
ARA TOPLAM 123.076.907
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.652.039
Uzun Vadeli Borçlanmalar 44.305.872
Banka Kredileri 31.739.680
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.566.192
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.014.841
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.014.841
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 331.326
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 175.728.946
Ö Z K A Y N A K L A R 231.152.919
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 232.269.758
Ödenmiş Sermaye 84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları 30.290.269
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -299.598
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.431.496
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.431.496
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.431.496
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.422.382
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 103.491.236
Net Dönem Karı/Zararı 15.068.868
Diğer Yedekler 5.300.159
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.116.839
TOPLAM KAYNAKLAR 406.881.865
18:051.480
Değişim :  1,68% |  24,51
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.485
En Düşük
1.454