ANADOLU ISUZU (ASUZU)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 8.409.594.519
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.954.379.948
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 2.696.813.866
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.592.062.471
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 31.918.920
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.918.920
Türev Araçlar 93.330.934
Stoklar 2.698.030.918
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 795.373.523
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 104.751.395
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 139.746.410
ARA TOPLAM 8.409.594.519
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 3.985.796.220
Finansal Yatırımlar 609.288
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.644
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.644
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 3.315.441.014
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 646.819.125
- Şerefiye 74.896.565
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 571.922.560
Peşin Ödenmiş Giderler 356.748
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 12.395.390.739
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.099.396.814
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.754.427.142
- Banka Kredileri 2.754.427.142
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 419.976.072
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 32.819.835
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 2.715.758.778
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.748.411.075
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 967.347.703
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 56.773.829
Diğer Borçlar 18.586.711
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.109
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.577.602
Türev Araçlar 35.911.244
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 750.687.210
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.554.940
Kısa Vadeli Karşılıklar 342.203.070
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 84.842.084
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 257.360.986
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 7.099.396.814
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.052.110.067
Uzun Vadeli Borçlanmalar 728.294.063
Banka Kredileri 466.391.865
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 261.902.198
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 83.487.343
Uzun Vadeli Karşılıklar 44.712.703
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 44.712.703
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 88.543.049
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.151.506.881
Ö Z K A Y N A K L A R 4.243.883.858
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.243.883.858
Ödenmiş Sermaye 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 30.149.426
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.420.462.240
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.420.462.240
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -55.201.499
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 57.875.263
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 597.756.166
Net Dönem Karı/Zararı 1.053.640.763
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 12.395.390.739
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik