ATP YAZILIM (ATATP)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 453.003.736
Nakit ve Nakit Benzerleri 182.071.341
Finansal Yatırımlar 925.190
Ticari Alacaklar 224.991.032
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 92.924.900
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 132.066.132
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 12.251.388
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.000.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.251.388
Türev Araçlar 0
Stoklar 9.009.851
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 21.186.827
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.309
Diğer Dönen Varlıklar 2.565.798
ARA TOPLAM 453.003.736
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 114.330.864
Finansal Yatırımlar 7.130.000
Ticari Alacaklar 8.166.904
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 289.082
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.877.822
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 4.583.304
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 89.791.001
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 27.401
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.542.498
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 567.334.600
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 161.480.551
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 955.261
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 128.319.560
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.110.985
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 125.208.575
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.842.750
Diğer Borçlar 17.896.979
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.324.817
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.572.162
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.269.081
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 557.707
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.639.213
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.798.344
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 840.869
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 161.480.551
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.015.425
Uzun Vadeli Borçlanmalar 302.335
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 302.335
Ticari Borçlar 4.409.352
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.409.352
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 6.129.510
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.618.225
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.556.003
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.556.003
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 178.495.976
Ö Z K A Y N A K L A R 388.838.624
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 378.280.857
Ödenmiş Sermaye 93.750.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -23.661.719
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 109.761.505
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.800.571
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.800.571
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.800.571
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 39.050.264
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.591.995
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 72.605.842
Net Dönem Karı/Zararı 83.643.234
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 10.557.767
TOPLAM KAYNAKLAR 567.334.600
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik