AKIN TEKSTİL (ATEKS)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 167.926.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.716.578
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 49.885.098
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.681
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 49.861.417
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 7.114.880
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.114.880
Türev Araçlar 0
Stoklar 101.838.190
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 3.426.874
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 357
Diğer Dönen Varlıklar 3.944.023
ARA TOPLAM 167.926.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 470.593.750
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 959.279
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 959.279
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 258.700.000
Maddi Duran Varlıklar 209.971.563
Diğer Maddi Duran Varlıklar 8.023.121
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 962.908
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 962.908
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 638.519.750
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 131.500.397
Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.515.582
- Banka Kredileri 5.189.874
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Banka Kredileri 4.425.037
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 108.189.406
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18.954
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 108.170.452
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.373.107
Diğer Borçlar 783.930
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.489
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 780.441
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 2.032.774
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.850.414
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.611.184
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 741.550
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.869.634
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 144.000
ARA TOPLAM 131.500.397
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.787.866
Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.997.098
Banka Kredileri 17.814.704
İhraç Edilen Tahviller -942.678
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.271.840
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 187.770
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.675.786
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.675.786
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 41.927.212
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 206.288.263
Ö Z K A Y N A K L A R 432.231.487
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 432.536.747
Ödenmiş Sermaye 25.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları 71.987.424
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 167.761.248
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 167.761.248
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.119.272
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -383.200
- Yabancı Para Çevirim Farkları -383.200
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.042.390
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 159.544.121
Net Dönem Karı/Zararı 5.384.764
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -305.260
TOPLAM KAYNAKLAR 638.519.750
10:12117.041
Değişim :  0,11% |  133,05
Açılış :  117.316  
Önceki Kapanış :  116.908  
En Yüksek
117.391
En Düşük
116.626