AVRUPA YAT.HOL. (AVHOL)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 25.492.246
Nakit ve Nakit Benzerleri 719.928
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 18.746.494
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 394.903
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.351.591
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 801.839
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 801.839
Türev Araçlar 0
Stoklar 3.457.628
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.044.442
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.020
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 128.714
Diğer Dönen Varlıklar 593.201
ARA TOPLAM 25.492.246
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 26.907.820
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 359.925
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 14.627.587
Maddi Duran Varlıklar 5.902.486
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.572.602
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.572.602
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.445.220
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 52.400.066
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.764.324
Kısa Vadeli Borçlanmalar 339.271
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 6.595.546
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 67.570
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.527.976
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 503.780
Diğer Borçlar 235.931
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 235.931
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 61.907
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 116.992
Kısa Vadeli Karşılıklar 90.132
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 90.132
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.945.242
ARA TOPLAM 14.764.324
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.657.494
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.791.854
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 208.591
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 208.591
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 222.375
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 434.674
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 21.421.818
Ö Z K A Y N A K L A R 30.978.248
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 30.978.248
Ödenmiş Sermaye 20.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 443.437
Sermaye Düzeltme Farkları 101
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -95.578
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 163.907
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -6.109.443
Net Dönem Karı/Zararı -1.505.941
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 52.400.066
18:051.565
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.570  
Önceki Kapanış :  1.565  
En Yüksek
1.578
En Düşük
1.561