AYES ÇELİK HASIR (AYES)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 67.520.031
Nakit ve Nakit Benzerleri 779.400
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 32.529.359
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.301
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.527.058
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 401.103
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 401.103
Türev Araçlar 0
Stoklar 27.145.654
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 5.681.795
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 982.720
ARA TOPLAM 67.520.031
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 25.519.132
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 73.006
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 73.006
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 194.350
Maddi Duran Varlıklar 22.442.718
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.892
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.646.249
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.153.917
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 93.039.163
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.146.293
Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.367.157
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 12.642.072
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.642.072
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 850.536
Diğer Borçlar 1.037.657
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 823.306
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 214.351
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 5.019.761
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 147.495
Kısa Vadeli Karşılıklar 59.242
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 59.242
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22.373
ARA TOPLAM 50.146.293
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.729.263
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.235.040
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 494.223
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 494.223
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 54.875.556
Ö Z K A Y N A K L A R 38.163.607
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 38.163.607
Ödenmiş Sermaye 15.028.200
Sermaye Düzeltme Farkları 545.688
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -244.388
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -244.388
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.816.833
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 18.034.381
Net Dönem Karı/Zararı 2.982.893
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 93.039.163
18:051.480
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.480  
En Yüksek
1.485
En Düşük
1.454