AYGAZ (AYGAZ)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 9.418.207.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.534.687.000
Finansal Yatırımlar 139.511.000
Ticari Alacaklar 3.456.679.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.265.771.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 5.807.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.807.000
Türev Araçlar 0
Stoklar 2.852.208.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 239.795.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 190.908.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 128.000
Diğer Dönen Varlıklar 189.392.000
ARA TOPLAM 9.418.207.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 12.431.478.000
Finansal Yatırımlar 2.515.175.000
Ticari Alacaklar 9.064.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.064.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 732.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 732.000
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 8.259.455.000
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 1.199.231.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 68.151.000
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 68.151.000
Peşin Ödenmiş Giderler 20.638.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 180.005.000
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 21.849.685.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.405.545.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 839.178.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 950.705.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 4.914.416.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 752.219.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.162.197.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 75.562.000
Diğer Borçlar 7.233.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.485.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.748.000
Türev Araçlar 12.259.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 4.818.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 179.648.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.005.436.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 222.764.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 782.672.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 416.290.000
ARA TOPLAM 8.405.545.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.393.658.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 913.202.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 186.015.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 292.163.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 231.222.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 60.941.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.278.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.799.203.000
Ö Z K A Y N A K L A R 12.050.482.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.929.646.000
Ödenmiş Sermaye 219.801.000
Sermaye Düzeltme Farkları 71.504.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -7.442.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.199.873.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.225.723.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -48.691.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -280.475.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları -96.421.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar -184.054.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 400.073.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.492.643.000
Net Dönem Karı/Zararı 3.833.669.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 120.836.000
TOPLAM KAYNAKLAR 21.849.685.000
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik