BAGFAS (BAGFS)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.255.012.298
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.254.539.384
Finansal Yatırımlar 17.578.825
Ticari Alacaklar 54.309.193
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 54.185.178
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 69.774.506
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 69.774.506
Türev Araçlar 0
Stoklar 565.751.112
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 222.913.046
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 124.015
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 167.280
Diğer Dönen Varlıklar 69.978.952
ARA TOPLAM 2.255.012.298
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 2.359.038.874
Finansal Yatırımlar 255.555
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 60.897
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 60.897
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 1.031.431.240
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 283.253
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 283.253
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.269.869.843
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 4.614.051.172
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.740.617.780
Kısa Vadeli Borçlanmalar 930.168.032
- Banka Kredileri 930.168.032
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 518.504.923
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 146.781.817
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.524.467
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 142.257.350
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.765.073
Diğer Borçlar 18.699.134
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.699.134
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 103.993.181
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.705.620
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.996.012
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.709.608
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 1.740.617.780
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.843.899.005
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.099.087.696
Banka Kredileri 1.041.637.876
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 55.985.348
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 243.096
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 744.568.213
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.391.396
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 737.176.817
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.584.516.785
Ö Z K A Y N A K L A R 1.029.534.387
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.029.534.387
Ödenmiş Sermaye 135.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 62.376.183
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.941.611
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14.117.604
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -14.117.604
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.117.604
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.557.793
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 17.557.793
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 40.959.348
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.455.983.518
Net Dönem Karı/Zararı -676.166.462
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 4.614.051.172
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik