BAGFAŞ (BAGFS)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 269.677.892
Nakit ve Nakit Benzerleri 71.467.000
Finansal Yatırımlar 150.509
Ticari Alacaklar 980.914
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 647.727
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 333.187
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 9.595.381
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.595.381
Türev Araçlar 0
Stoklar 127.986.662
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 47.159.243
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 784.667
Diğer Dönen Varlıklar 11.553.516
ARA TOPLAM 269.677.892
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 943.280.139
Finansal Yatırımlar 3.774.027
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 143.237
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 643.625.568
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 491.447
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 491.447
Peşin Ödenmiş Giderler 2.193.898
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.193.898
Ertelenmiş Vergi Varlığı 293.051.962
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.212.958.031
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 317.599.450
Kısa Vadeli Borçlanmalar 249.713
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 176.289.308
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 363.767
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 175.925.541
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.315.218
Diğer Borçlar 436.193
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.430
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 432.763
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 15.686.120
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.893.647
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 399.947
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.493.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 872.236
ARA TOPLAM 317.599.450
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 640.936.879
Uzun Vadeli Borçlanmalar 568.711.246
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 251.052
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 63.746.854
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.227.727
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.227.727
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 958.536.329
Ö Z K A Y N A K L A R 254.421.702
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 254.421.702
Ödenmiş Sermaye 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 62.376.183
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.842.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.446.494
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.446.494
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.446.494
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 129.477
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.410.543
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 348.370.569
Net Dönem Karı/Zararı -218.261.430
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.212.958.031
12:201.465
Değişim :  0,64% |  9,35
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.468
En Düşük
1.454