BİZİM MAĞAZALARI (BIZIM)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 658.596.693
Nakit ve Nakit Benzerleri 179.714.206
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 46.200.803
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 385.524
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 45.815.279
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 130.286.534
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 130.178.483
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 108.051
Türev Araçlar 0
Stoklar 290.731.258
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 10.288.444
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 146.946
Diğer Dönen Varlıklar 1.228.502
ARA TOPLAM 658.596.693
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 175.127.474
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.334.035
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.334.035
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 140.003.214
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.941.215
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 3.849.010
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 833.724.167
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 688.073.633
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.132.462
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 643.425.017
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 111.075.084
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 532.349.933
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.843.422
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 770.279
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 26.301.221
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.948.441
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.352.780
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 601.232
ARA TOPLAM 688.073.633
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.383.941
Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.676.664
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.203.215
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.203.215
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 504.062
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 716.457.574
Ö Z K A Y N A K L A R 117.266.593
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 117.266.593
Ödenmiş Sermaye 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -11.370.102
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.037.476
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 43.822.692
Net Dönem Karı/Zararı 14.739.519
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 833.724.167
18:051.391
Değişim :  -1,63% |  -23,09
Açılış :  1.418  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.389