BRISA (BRISA)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 17.063.448.857
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.425.000.631
Finansal Yatırımlar 1.468.044.514
Ticari Alacaklar 3.550.402.372
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.223.860.183
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 60.779.456
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 367.404
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 60.412.052
Türev Araçlar 130.995.467
Stoklar 3.085.631.930
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 204.721.259
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 326.542.189
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 137.873.228
ARA TOPLAM 17.063.448.857
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 6.217.191.727
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 1.197.409
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.197.409
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 222.708
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 222.708
Türev Araçlar 1.934.238.664
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 3.313.774.758
Diğer Maddi Duran Varlıklar 149.098.942
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 320.223.837
- Şerefiye 27.402.832
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 38.188.616
Peşin Ödenmiş Giderler 165.202.641
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 165.202.641
Ertelenmiş Vergi Varlığı 426.267.196
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 23.280.640.584
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.857.612.916
Kısa Vadeli Borçlanmalar 390.361.007
- Banka Kredileri 320.076.564
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.319.108.628
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.380.379
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 4.570.921.930
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.767.483.320
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.803.438.610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 270.126.006
Diğer Borçlar 57.618.718
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.396.168
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 54.222.550
Türev Araçlar 9.658.780
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 106.931.712
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 46.835.231
Kısa Vadeli Karşılıklar 947.752.267
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 134.205.526
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 813.546.741
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 36.378.877
ARA TOPLAM 13.857.612.916
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.103.242.096
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.602.125.717
Banka Kredileri 4.559.745.657
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 42.380.060
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 501.116.379
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 501.116.379
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 18.960.855.012
Ö Z K A Y N A K L A R 4.319.785.572
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.253.573.202
Ödenmiş Sermaye 305.116.875
Sermaye Düzeltme Farkları 54.985.701
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -362.468.074
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -362.468.074
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -362.468.074
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 236.896.405
- Yabancı Para Çevirim Farkları -2.482.533
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 239.378.938
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 354.452.296
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.527.031.900
Net Dönem Karı/Zararı 2.136.560.291
Diğer Yedekler 992.905
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 66.212.370
TOPLAM KAYNAKLAR 23.280.640.584
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik