BİRKO MENSUCAT (BRKO)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 31.358.216
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.225.386
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 6.971.287
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.171
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.961.116
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 149.552
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 149.552
Türev Araçlar 0
Stoklar 22.077.752
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 934.239
ARA TOPLAM 31.358.216
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 110.423.935
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 38.923
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 38.923
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 103.728.010
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.657.002
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 141.782.151
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.512.317
Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.368.780
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 5.943.317
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 76.126
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.867.191
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 13.200.220
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.573.961
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.626.259
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 39.512.317
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.104.957
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.948.098
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 53.617.274
Ö Z K A Y N A K L A R 88.164.877
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 88.161.205
Ödenmiş Sermaye 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 30.493.681
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -6.173.439
Paylara İlişkin Primler/İskontolar -29.534.484
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 93.057.947
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 93.057.947
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.745.832
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -115.162.272
Net Dönem Karı/Zararı -14.246.060
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.672
TOPLAM KAYNAKLAR 141.782.151
18:051.061
Değişim :  2,53% |  26,19
Açılış :  1.030  
Önceki Kapanış :  1.034  
En Yüksek
1.062
En Düşük
985