BORUSAN MANNESMANN (BRSAN)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 3.736.618.425
Nakit ve Nakit Benzerleri 721.760.572
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 1.268.052.348
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 43.962.996
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.224.089.352
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 14.641.447
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.641.447
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.507.132.196
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 88.854.309
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.690.781
Diğer Dönen Varlıklar 131.708.913
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 542.323
ARA TOPLAM 3.733.840.566
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.777.859
DURAN VARLIKLAR 4.033.723.299
Finansal Yatırımlar 228.311.643
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 228.311.643
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 3.715.669.136
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.127.214
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.127.214
Peşin Ödenmiş Giderler 83.429.321
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 83.429.321
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 185.985
TOPLAM VARLIKLAR 7.770.341.724
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.294.468.084
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.086.622.096
- Banka Kredileri 1.086.622.096
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.375.614.095
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 33.266.134
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.342.347.961
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.061.074
Diğer Borçlar 31.690.548
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 31.690.548
Türev Araçlar 4.582.634
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 6.759.286
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 280.410.706
ARA TOPLAM 3.294.468.084
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.512.629.720
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.059.984.087
Banka Kredileri 1.059.984.087
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 18.933.070
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.933.070
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 433.712.563
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.807.097.804
Ö Z K A Y N A K L A R 2.963.243.920
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.960.738.166
Ödenmiş Sermaye 141.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 352.678.299
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 352.678.299
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 4.020.805
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.047.350.236
- Yabancı Para Çevirim Farkları 2.023.062.614
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -4.582.634
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 28.870.256
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 57.123.359
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 196.607.202
Net Dönem Karı/Zararı 165.229.070
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.505.754
TOPLAM KAYNAKLAR 7.770.341.724
18:05116.829
Değişim :  1,03% |  1.187,35
Açılış :  115.089  
Önceki Kapanış :  115.642  
En Yüksek
117.415
En Düşük
114.453