CAN2 TERMIK (CANTE)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.097.661.986
Nakit ve Nakit Benzerleri 209.452.279
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 914.917.992
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 498.659.615
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 416.258.377
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 12.590.640
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.979.929
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.610.711
Türev Araçlar 0
Stoklar 528.587.004
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 51.342.279
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.268.855
Diğer Dönen Varlıklar 377.502.937
ARA TOPLAM 2.097.661.986
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 5.495.364.595
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 209.963
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 209.963
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 4.919.883.315
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.809.355
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.809.355
Peşin Ödenmiş Giderler 889.057
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 889.057
Ertelenmiş Vergi Varlığı 490.995.261
Diğer Duran Varlıklar 47.864.509
TOPLAM VARLIKLAR 7.593.026.581
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.240.858.527
Kısa Vadeli Borçlanmalar 861.732
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 293.815.316
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 232.541.573
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 121.268
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 232.420.305
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.326.857
Diğer Borçlar 159.839.880
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 16.778.893
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 143.060.987
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 5.634.429
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28.460.456
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.375.439
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.397.411
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 978.028
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 498.136.013
ARA TOPLAM 1.240.858.527
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.942.999.082
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.931.838.765
Banka Kredileri 1.931.248.633
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 590.132
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 1.680.862
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.312.062
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.109.464
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 202.598
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.686.230
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 481.163
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.183.857.609
Ö Z K A Y N A K L A R 4.409.168.972
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.409.168.972
Ödenmiş Sermaye 320.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.399.068
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 185.332.488
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.828.142.236
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.829.801.337
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -766.181.663
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -766.181.663
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -293.751.490
Net Dönem Karı/Zararı 2.137.026.469
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 7.593.026.581
18:059.525
Değişim :  -0,06% |  -5,88
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.476
En Yüksek
9.602
imkb grafik