ÇEMTAŞ (CEMTS)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 411.075.267
Nakit ve Nakit Benzerleri 21.065.050
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 175.620.179
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 175.620.179
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 28.429.677
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 28.135.297
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 294.380
Türev Araçlar 0
Stoklar 176.545.382
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 7.414.147
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 2.000.832
ARA TOPLAM 411.075.267
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 148.400.541
Finansal Yatırımlar 9.188.547
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 9.188.547
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 85
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 85
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 127.101.570
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.364.608
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.485.806
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.745.731
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 559.475.808
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 112.470.089
Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.095.496
- Banka Kredileri 30.095.496
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 48.473.328
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 84.433
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 48.388.895
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.424.908
Diğer Borçlar 457
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 441
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 4.940.687
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22.005.350
Kısa Vadeli Karşılıklar 680.793
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 680.793
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.833.151
ARA TOPLAM 112.470.089
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.929.958
Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.000.000
Banka Kredileri 20.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.929.958
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.929.958
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 143.400.047
Ö Z K A Y N A K L A R 416.075.761
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 416.075.761
Ödenmiş Sermaye 100.975.680
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.651.272
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.651.272
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.689.153
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.463.543
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 167.830.527
Net Dönem Karı/Zararı 134.457.283
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 559.475.808
18:051.441
Değişim :  0,95% |  13,60
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.428  
En Yüksek
1.445
En Düşük
1.423