CEMTAS (CEMTS)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.172.277.761
Nakit ve Nakit Benzerleri 533.681.468
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 679.669.842
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 679.669.842
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 13.856.573
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.856.573
Türev Araçlar 0
Stoklar 803.463.548
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 129.893.769
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 11.712.561
ARA TOPLAM 2.172.277.761
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 772.129.911
Finansal Yatırımlar 235.744.393
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.416
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.416
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 438.486.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.543.376
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 123.688
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 90.352.401
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 2.944.407.672
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 269.019.100
Kısa Vadeli Borçlanmalar 86.487
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 115.695.742
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 350.388
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 115.345.354
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.428.377
Diğer Borçlar 7.470
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.470
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 12.300.656
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 91.423.833
Kısa Vadeli Karşılıklar 18.065.738
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 17.214.611
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 851.127
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.010.797
ARA TOPLAM 269.019.100
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 57.758.020
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 57.758.020
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 57.758.020
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 326.777.120
Ö Z K A Y N A K L A R 2.617.630.552
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.617.630.552
Ödenmiş Sermaye 500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -34.205.048
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -34.205.048
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -35.682.407
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 105.376.139
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.255.764.435
Net Dönem Karı/Zararı 790.529.250
Diğer Yedekler 165.776
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.944.407.672
18:057.855
Değişim :  -2,51% |  -202,36
Açılış :  8.067  
Önceki Kapanış :  8.057  
En Düşük
7.855
En Yüksek
8.112
imkb grafik