ÇİMSA (CIMSA)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.194.713.097
Nakit ve Nakit Benzerleri 200.218.047
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 600.227.025
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 191.420
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 600.035.605
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.026.689
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.026.689
Türev Araçlar 28.079.533
Stoklar 266.790.217
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 7.755.830
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16.664.860
Diğer Dönen Varlıklar 73.950.896
ARA TOPLAM 1.194.713.097
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 2.578.894.136
Finansal Yatırımlar 64.478
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 64.478
Ticari Alacaklar 1.898.647
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 4.054.286
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.054.286
Türev Araçlar 121.677.976
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 277.984.478
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 1.951.562.584
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 164.464.120
- Şerefiye 148.119.252
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.344.868
Peşin Ödenmiş Giderler 2.410.393
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.410.393
Ertelenmiş Vergi Varlığı 26.578.050
Diğer Duran Varlıklar 28.199.124
TOPLAM VARLIKLAR 3.773.607.233
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.379.223.741
Kısa Vadeli Borçlanmalar 644.015.817
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 357.225.976
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 64.492.800
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 292.733.176
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.100.975
Diğer Borçlar 11.604.464
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 327.927
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.276.537
Türev Araçlar 27.753.001
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 21.506.805
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.688.948
Kısa Vadeli Karşılıklar 16.179.806
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16.179.806
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.756.267
ARA TOPLAM 1.379.223.741
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 922.009.608
Uzun Vadeli Borçlanmalar 719.356.873
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 120.263.004
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 39.593.371
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 34.387.395
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 5.205.976
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 42.796.360
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.301.233.349
Ö Z K A Y N A K L A R 1.472.373.884
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.339.295.775
Ödenmiş Sermaye 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları 41.741.516
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 57.545.812
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.620.921
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.620.921
- Yabancı Para Çevirim Farkları 66.166.733
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -136.381.853
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -138.461.415
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.079.562
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 193.104.976
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 830.431.391
Net Dönem Karı/Zararı 216.670.076
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 133.078.109
TOPLAM KAYNAKLAR 3.773.607.233
14:381.403
Değişim :  -0,34% |  -4,72
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.407  
En Yüksek
1.417
En Düşük
1.394