CIMSA (CIMSA)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 7.249.367.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.602.597.000
Finansal Yatırımlar 900.558.000
Ticari Alacaklar 3.007.853.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.432.596.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.359.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.359.000
Türev Araçlar 63.043.000
Stoklar 1.476.745.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 82.895.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.575.257.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 18.396.000
Diğer Dönen Varlıklar 95.919.000
ARA TOPLAM 7.249.365.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.000
DURAN VARLIKLAR 7.720.227.000
Finansal Yatırımlar 64.000
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 64.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 4.835.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.835.000
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.554.764.000
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 2.655.376.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 244.264.000
- Şerefiye 148.119.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 96.145.000
Peşin Ödenmiş Giderler 22.251.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.158.578.000
Diğer Duran Varlıklar 31.777.000
TOPLAM VARLIKLAR 14.969.594.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.442.679.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.074.968.000
- Banka Kredileri 1.089.262.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 215.535.000
Banka Kredileri 960.742.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.274.271.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.692.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.268.579.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 47.623.000
Diğer Borçlar 81.396.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.136.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 70.260.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 53.780.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 140.164.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 186.914.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 42.863.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 144.051.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 368.028.000
ARA TOPLAM 4.442.679.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.656.766.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.211.574.000
Banka Kredileri 753.581.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 86.399.000
Ticari Borçlar 54.809.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 54.809.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 158.396.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 138.652.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 19.744.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 231.987.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.099.445.000
Ö Z K A Y N A K L A R 8.870.149.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.310.583.000
Ödenmiş Sermaye 945.591.000
Sermaye Düzeltme Farkları 41.742.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 575.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -26.262.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -72.874.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -72.874.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 734.649.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 242.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -282.998.000
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 1.017.405.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 232.430.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.172.615.000
Net Dönem Karı/Zararı 2.209.243.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 559.566.000
TOPLAM KAYNAKLAR 14.969.594.000
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik