ÇELEBİ (CLEBI)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 636.486.307
Nakit ve Nakit Benzerleri 256.389.996
Finansal Yatırımlar 29.194.580
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 29.194.580
Ticari Alacaklar 266.054.077
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.193.383
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 263.860.694
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 33.031.144
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.031.144
Türev Araçlar 0
Stoklar 14.744.127
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 33.297.114
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 216.729
Diğer Dönen Varlıklar 3.558.540
ARA TOPLAM 636.486.307
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.035.322.755
Finansal Yatırımlar 20.527
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 20.527
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 199.010.379
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 139.010.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 60.000.379
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 108.933.549
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 255.605.119
Diğer Maddi Duran Varlıklar 255.605.119
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 294.947.968
- Şerefiye 50.023.279
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 244.924.689
Peşin Ödenmiş Giderler 64.765.846
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 64.765.846
Ertelenmiş Vergi Varlığı 92.196.461
Diğer Duran Varlıklar 19.842.906
TOPLAM VARLIKLAR 1.671.809.062
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 438.037.158
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.036.690
- Banka Kredileri 6.036.690
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 132.788.892
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.250.215
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 121.538.677
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 56.831.956
Diğer Borçlar 14.028.902
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.028.902
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 14.378.345
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.806.723
Kısa Vadeli Karşılıklar 19.553.742
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.304.819
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.248.923
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.513.613
ARA TOPLAM 438.037.158
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 890.210.985
Uzun Vadeli Borçlanmalar 637.048.699
Banka Kredileri 637.048.699
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 19.101.879
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.334.321
Uzun Vadeli Karşılıklar 23.566.827
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.566.827
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.928.086
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 203.231.173
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.328.248.143
Ö Z K A Y N A K L A R 343.560.919
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 326.490.868
Ödenmiş Sermaye 24.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -21.222.658
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -21.222.658
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -21.222.658
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 137.391.937
- Yabancı Para Çevirim Farkları 137.391.937
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 50.630.456
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -16.019.346
Net Dönem Karı/Zararı 151.410.479
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 17.070.051
TOPLAM KAYNAKLAR 1.671.809.062
13:211.534
Değişim :  0,64% |  9,79
Açılış :  1.525  
Önceki Kapanış :  1.524  
En Yüksek
1.535
En Düşük
1.509