ÇİMBETON (CMBTN)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 98.729.994
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.241.590
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 85.415.216
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.738.751
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 83.676.465
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 298.716
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.708
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 296.008
Türev Araçlar 0
Stoklar 3.980.725
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 237.496
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 55.326
Diğer Dönen Varlıklar 500.925
ARA TOPLAM 98.729.994
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 38.632.771
Finansal Yatırımlar 895.306
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 70.068
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 70.068
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.355.000
Maddi Duran Varlıklar 30.349.504
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 198.437
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 198.437
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.764.456
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 137.362.765
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 103.906.829
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 101.488.307
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 63.393.756
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 38.094.551
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 776.889
Diğer Borçlar 102.161
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 52.161
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 50.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 316.700
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.075.351
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 455.160
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 620.191
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 147.421
ARA TOPLAM 103.906.829
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.651.761
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.614.389
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.614.389
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 37.372
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 105.558.590
Ö Z K A Y N A K L A R 31.804.175
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 31.804.175
Ödenmiş Sermaye 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları 36.341.849
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -706.983
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -706.983
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.203.545
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.121.196
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.140.780
Net Dönem Karı/Zararı -6.837.685
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 137.362.765
18:0589.553
Değişim :  0,05% |  41,73
Açılış :  89.614  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
89.969
En Düşük
89.043