ÇUHADAROĞLU METAL (CUSAN)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 204.983.342
Nakit ve Nakit Benzerleri 12.192.375
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 82.931.846
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 82.931.846
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 351.078
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.899
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 337.179
Türev Araçlar 0
Stoklar 55.779.240
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 24.510.543
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.628.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 212.805
Diğer Dönen Varlıklar 2.375.653
ARA TOPLAM 204.983.342
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 91.752.314
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 510.000
Maddi Duran Varlıklar 62.241.450
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 970.355
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 19.138.874
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 19.053.896
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 84.978
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.380.416
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 296.735.656
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 141.483.020
Kısa Vadeli Borçlanmalar 18.663.183
- Banka Kredileri 18.663.183
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 40.273.138
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13.629
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 40.259.509
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.086.985
Diğer Borçlar 1.394.299
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.394.299
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 70.496.611
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 228.089
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.914.465
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.799.357
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.115.108
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 141.483.020
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.169.285
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.780.200
Banka Kredileri 2.780.200
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.648.477
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.648.477
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.740.608
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 149.652.305
Ö Z K A Y N A K L A R 147.083.351
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 138.549.293
Ödenmiş Sermaye 71.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.649.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.196.355
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.196.355
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.395.182
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.131.949
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 32.865.408
Net Dönem Karı/Zararı -6.543.438
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 8.534.058
TOPLAM KAYNAKLAR 296.735.656
18:051.433
Değişim :  0,21% |  2,95
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
1.438
En Düşük
1.428