DARDANEL (DARDL)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.147.562.615
Nakit ve Nakit Benzerleri 103.465.565
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 798.314.746
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 400.522.822
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 65.850.294
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 65.850.294
Türev Araçlar 0
Stoklar 837.650.344
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 306.263.529
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 121.193.154
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 397.791.924
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.820.718
Diğer Dönen Varlıklar 33.197.419
ARA TOPLAM 2.147.562.615
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 4.694.236.088
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 4.269.095.956
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 279.790.634
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 279.790.634
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 114.643.926
Diğer Duran Varlıklar 2.285.426
TOPLAM VARLIKLAR 6.841.798.703
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.893.776.476
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.123.020.329
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 72.167.624
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 588.937.361
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.955.380
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 582.981.981
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 36.564.901
Diğer Borçlar 24.531.727
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24.531.727
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 28.135.543
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.375.790
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.375.790
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.043.201
ARA TOPLAM 2.893.776.476
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 179.142.873
Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.396.662
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 63.566.263
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 63.566.263
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 92.179.948
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.072.919.349
Ö Z K A Y N A K L A R 3.768.879.354
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.768.879.354
Ödenmiş Sermaye 586.099.283
Sermaye Düzeltme Farkları 1.805.417.568
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 50.791.530
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.054.412.866
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.054.412.866
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 176.773.412
- Yabancı Para Çevirim Farkları 176.773.412
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 47.677.937
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 108.677.427
Net Dönem Karı/Zararı -60.970.669
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 6.841.798.703
18:0510.677
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.679  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.590
En Yüksek
10.721
imkb grafik