DENGE HOLDİNG (DENGE)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 53.364.680
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.652.411
Finansal Yatırımlar 2.700.083
Ticari Alacaklar 2.479.547
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.479.547
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 109.133
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 37.743
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 71.390
Türev Araçlar 0
Stoklar 40.570.305
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 422.504
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 5.430.697
ARA TOPLAM 53.364.680
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 88.771.388
Finansal Yatırımlar 62.825.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 14.872
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.872
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 25.079.040
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.500
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 697.029
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 697.029
Ertelenmiş Vergi Varlığı 152.947
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 142.136.068
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.556.248
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 7.531.454
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.018.446
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.513.008
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 491.800
Diğer Borçlar 32.688.087
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 29.955.552
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.732.535
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 821.005
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.902
ARA TOPLAM 41.556.248
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.976.208
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 19.596.553
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.826
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.826
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 576
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 375.253
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 61.532.456
Ö Z K A Y N A K L A R 80.603.612
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 67.029.792
Ödenmiş Sermaye 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.390.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.885
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.885
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 2.885
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.447.891
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.407.943
Net Dönem Karı/Zararı -219.146
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 13.573.820
TOPLAM KAYNAKLAR 142.136.068
16:531.529
Değişim :  -1,44% |  -22,35
Açılış :  1.551  
Önceki Kapanış :  1.552  
En Yüksek
1.556
En Düşük
1.526