DOGANLAR MOBILYA (DGNMO)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.731.182.431
Nakit ve Nakit Benzerleri 127.838.362
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 371.222.794
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.217.334
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 368.005.460
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 60.734.583
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.151.182
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 53.583.401
Türev Araçlar 0
Stoklar 909.798.430
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 169.571.740
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.074.582
Diğer Dönen Varlıklar 90.941.940
ARA TOPLAM 1.731.182.431
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.069.008.558
Finansal Yatırımlar 9.469.958
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 9.469.958
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 6.791.441
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.791.441
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 796.947.559
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.085.060
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 600.750
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 2.800.190.989
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.825.483.855
Kısa Vadeli Borçlanmalar 350.738.280
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 282.870.182
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 934.341.370
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 934.341.370
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 40.897.622
Diğer Borçlar 4.858.723
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 492.464
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.366.259
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 175.085.083
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 36.692.595
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 21.193.509
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 1.825.483.855
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 645.928.302
Uzun Vadeli Borçlanmalar 616.781.836
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 4.253.626
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.938.549
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.328.524
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.610.025
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16.954.291
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.471.412.157
Ö Z K A Y N A K L A R 328.778.832
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 328.788.502
Ödenmiş Sermaye 350.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları -159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.460.292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 277.441.211
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -94.685.994
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.441.327
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -187.340.014
Net Dönem Karı/Zararı 137.334.905
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -9.670
TOPLAM KAYNAKLAR 2.800.190.989
14:489.211
Değişim :  0,34% |  31,26
Açılış :  9.185  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.111
En Yüksek
9.237
imkb grafik