DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL (DIRIT)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 6.839.155
Nakit ve Nakit Benzerleri 999.651
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 331.218
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.373
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 329.845
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 204.718
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 204.718
Türev Araçlar 0
Stoklar 4.843.284
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 11.860
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 448.424
ARA TOPLAM 6.839.155
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 18.988.522
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 505
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 505
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 18.863.040
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.382
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 19.591
Ertelenmiş Vergi Varlığı 101.004
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 25.827.677
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.532.323
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.411.833
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.545.673
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.542.673
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 163.971
Diğer Borçlar 683.180
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 614.875
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 68.305
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 597.659
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 182.954
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.460
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 177.494
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 7.532.323
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.913.346
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.567.195
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 218.184
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 218.184
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.127.967
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.445.669
Ö Z K A Y N A K L A R 10.382.008
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.263.401
Ödenmiş Sermaye 10.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -72.419
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.329.488
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.329.488
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -74.520
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 534.645
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -13.390.051
Net Dönem Karı/Zararı -2.807.169
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.118.607
TOPLAM KAYNAKLAR 25.827.677
18:051.480
Değişim :  1,68% |  24,51
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.485
En Düşük
1.454