DOĞUSAN (DOGUB)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 3.332.602
Nakit ve Nakit Benzerleri 414.121
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 950.063
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 950.063
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 20.862
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.862
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.788.851
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 17.668
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 418
Diğer Dönen Varlıklar 140.619
ARA TOPLAM 3.332.602
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 17.759.388
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.664
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.664
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.317.523
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 15.438.201
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 21.091.990
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.210.535
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 320.760
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 320.760
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 49.711
Diğer Borçlar 7.603.084
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.595.227
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.857
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 238.022
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 238.022
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 998.958
ARA TOPLAM 9.210.535
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.081.635
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.267.327
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.267.327
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 814.308
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 11.292.170
Ö Z K A Y N A K L A R 9.799.820
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.799.820
Ödenmiş Sermaye 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 3.383.604
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.737.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.407.957
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.882.762
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 808
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -23.377.189
Net Dönem Karı/Zararı -1.352.778
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 21.091.990
18:051.391
Değişim :  -1,63% |  -23,09
Açılış :  1.418  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.389