EGE ENDÜSTRİ (EGEEN)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 524.944.412
Nakit ve Nakit Benzerleri 210.078.541
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 141.827.823
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 487.206
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 141.340.617
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 70.101.015
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 56.521.161
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.579.854
Türev Araçlar 0
Stoklar 92.186.085
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 10.220.500
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 530.448
ARA TOPLAM 524.944.412
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 98.286.544
Finansal Yatırımlar 120.728
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 39.433
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 39.433
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 18.215.070
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 62.569.222
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.664.717
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.696.347
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.981.027
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 623.230.956
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 86.933.080
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 45.669.302
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 504.583
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 45.164.719
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.179.632
Diğer Borçlar 90.807
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 90.807
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 2.514.929
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.837.705
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.298.864
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 540.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.758.864
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 270.541
ARA TOPLAM 86.933.080
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.080.468
Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.851.500
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.228.968
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.228.968
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 117.013.548
Ö Z K A Y N A K L A R 506.217.408
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 506.217.408
Ödenmiş Sermaye 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları 26.119.105
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.407.593
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.407.593
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.407.593
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25.860.485
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 207.308.536
Net Dönem Karı/Zararı 248.186.875
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 623.230.956
18:051.385
Değişim :  -1,20% |  -16,78
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.397
En Düşük
1.376