EGE GÜBRE (EGGUB)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 162.078.643
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.337.539
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 13.738.176
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 58.871
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.679.305
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 289.037
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 289.037
Türev Araçlar 0
Stoklar 139.545.439
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.103.847
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.985.589
Diğer Dönen Varlıklar 2.079.016
ARA TOPLAM 162.078.643
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 205.255.902
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 196.731.311
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 59.444
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.335.717
Diğer Duran Varlıklar 5.105.000
TOPLAM VARLIKLAR 367.334.545
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 213.443.105
Kısa Vadeli Borçlanmalar 44.321.293
- Banka Kredileri 44.321.293
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 166.747.268
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.988.653
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 164.758.615
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.007.725
Diğer Borçlar 216.279
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 40.592
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 175.687
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 841.040
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 309.500
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 309.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 213.443.105
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.154.345
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.154.345
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.154.345
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 217.597.450
Ö Z K A Y N A K L A R 149.737.095
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 149.737.095
Ödenmiş Sermaye 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 67.495.762
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -438.528
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -438.528
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -438.528
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.065.442
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 74.460.787
Net Dönem Karı/Zararı -10.749.233
Diğer Yedekler 2.175.124
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 367.334.545
18:0588.125
Değişim :  -3,72% |  -3.402,55
Açılış :  91.834  
Önceki Kapanış :  91.528  
En Yüksek
92.299
En Düşük
88.125