EGE PROFIL (EGPRO)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.012.902.243
Nakit ve Nakit Benzerleri 263.011.308
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 528.025.284
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 83.229.482
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 444.795.802
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 4.320.879
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.506.165
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 814.714
Türev Araçlar 80.236
Stoklar 201.559.233
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 4.355.101
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 8.827.413
ARA TOPLAM 1.010.179.454
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 2.722.789
DURAN VARLIKLAR 390.158.709
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 791.985
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 791.985
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 370.126.665
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.538.506
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 12.701.553
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.403.060.952
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 791.815.331
Kısa Vadeli Borçlanmalar 114.959.584
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 403.699.273
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 12.438.510
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 391.260.763
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.369.088
Diğer Borçlar 14.057.470
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.057.470
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 22.950.050
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 116.259.181
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.105.967
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.828.099
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.828.099
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.841.245
ARA TOPLAM 791.815.331
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 201.629.357
Uzun Vadeli Borçlanmalar 184.279.144
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 12.958.001
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.958.001
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.392.212
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 993.444.688
Ö Z K A Y N A K L A R 409.616.264
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 409.613.444
Ödenmiş Sermaye 80.980.793
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -5.972.570
Sermaye Düzeltme Farkları 7.840.703
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 91.952
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 87.743.217
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 87.743.217
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.594.717
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -745.532
- Yabancı Para Çevirim Farkları -745.532
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 28.761.185
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 131.542.735
Net Dönem Karı/Zararı 82.883.868
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.820
TOPLAM KAYNAKLAR 1.403.060.952
18:053.020
Değişim :  0,01% |  0,19
Açılış :  3.025  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.052
En Düşük
2.999
imkb grafik