EMEK ELEKTRİK (EMKEL)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 141.484.352
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.826.179
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 35.338.191
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.966.368
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 25.371.823
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.791.406
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.791.406
Türev Araçlar 0
Stoklar 54.251.307
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 42.595.314
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 27.489.127
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.681.955
ARA TOPLAM 141.484.352
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 85.580.612
Finansal Yatırımlar 30.367
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 22.861.858
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 21.123.410
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.738.448
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 57.846.710
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 980.093
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 980.093
Peşin Ödenmiş Giderler 14.714
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.846.870
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 227.064.964
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 126.726.650
Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.890.777
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 73.074.217
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 73.074.217
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.823.957
Diğer Borçlar 11.887.103
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 34.038
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.853.065
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 19.338.722
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.752.511
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.317.170
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 435.341
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.959.363
ARA TOPLAM 126.726.650
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 51.231.885
Uzun Vadeli Borçlanmalar 32.743.986
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 5.685.949
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.779.591
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.779.591
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.022.359
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 177.958.535
Ö Z K A Y N A K L A R 49.106.429
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 49.106.429
Ödenmiş Sermaye 24.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -661.633
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.044.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 28.793.217
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 28.793.217
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 703.783
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -493.060
- Yabancı Para Çevirim Farkları -493.060
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.344.698
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -8.167.104
Net Dönem Karı/Zararı -3.053.829
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 227.064.964
12:351.127
Değişim :  -0,76% |  -8,65
Açılış :  1.137  
Önceki Kapanış :  1.136  
En Yüksek
1.137
En Düşük
1.125