EMEK ELEKTRIK (EMKEL)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 265.234.864
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.843.076
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 100.475.653
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 33.580.116
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 66.895.537
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 6.146.906
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.351.685
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.795.221
Türev Araçlar 0
Stoklar 82.981.341
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 66.194.582
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 38.082.476
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.762.209
Diğer Dönen Varlıklar 3.831.097
ARA TOPLAM 265.234.864
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 246.241.306
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.626.028
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.626.028
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 901.697
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 229.311.712
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.282.780
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.091
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.091
Ertelenmiş Vergi Varlığı 733.518
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 511.476.170
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 220.061.170
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.565.585
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 134.497.126
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13.863.282
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 120.633.844
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.076.834
Diğer Borçlar 1.693.066
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 93.997
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.599.069
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 55.392.999
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.164.804
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.149.716
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.032.257
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 117.459
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.320.086
ARA TOPLAM 220.061.170
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 59.942.606
Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.000.000
Banka Kredileri 28.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 23.424.116
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.424.116
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 8.398.487
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 280.003.776
Ö Z K A Y N A K L A R 231.472.394
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 230.479.780
Ödenmiş Sermaye 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.371.905
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 163.481.055
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 163.481.055
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.272.233
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.175.905
- Yabancı Para Çevirim Farkları -4.175.905
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.343.229
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -15.307.092
Net Dönem Karı/Zararı 5.766.588
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 992.614
TOPLAM KAYNAKLAR 511.476.170
18:0510.740
Değişim :  0,90% |  95,99
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
imkb grafik