ERBOSAN (ERBOS)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 464.201.909
Nakit ve Nakit Benzerleri 155.611.023
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 141.357.135
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 141.357.135
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.993.797
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.993.797
Türev Araçlar 0
Stoklar 151.834.600
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.891.605
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.156.206
Diğer Dönen Varlıklar 1.357.543
ARA TOPLAM 464.201.909
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 75.149.823
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 5.132
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.132
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.190.000
Maddi Duran Varlıklar 68.705.796
Diğer Maddi Duran Varlıklar 133.032
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 539.351.732
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 264.136.211
Kısa Vadeli Borçlanmalar 36.006.000
- Banka Kredileri 36.006.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 182.475.454
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 125.658
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 182.349.796
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 584.286
Diğer Borçlar 47.007
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 31.358
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.649
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 27.770.437
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.830.431
Kısa Vadeli Karşılıklar 340.156
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 340.156
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 475.551
ARA TOPLAM 264.136.211
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.104.688
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 22.362
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.736.364
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.736.364
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.345.962
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 274.240.899
Ö Z K A Y N A K L A R 265.110.833
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 265.110.833
Ödenmiş Sermaye 5.220.000
Sermaye Düzeltme Farkları 28.365.608
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 42.682.533
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 42.682.533
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.057.020
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 124.810.676
Net Dönem Karı/Zararı 55.974.996
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 539.351.732
13:511.467
Değişim :  0,82% |  11,93
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.469
En Düşük
1.454