ETİLER GIDA (ETILR)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 3.299.673
Nakit ve Nakit Benzerleri 51.183
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 565.286
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.032
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 561.254
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.626.906
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.098.816
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 528.090
Türev Araçlar 0
Stoklar 187.158
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 284.129
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 516
Diğer Dönen Varlıklar 64.693
ARA TOPLAM 2.779.871
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 519.802
DURAN VARLIKLAR 58.671.704
Finansal Yatırımlar 51.573.602
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.150.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.150.000
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.400.000
Maddi Duran Varlıklar 1.166.484
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.381.618
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 61.971.377
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.636.367
Kısa Vadeli Borçlanmalar 773.394
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 867.693
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.371
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 857.322
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 586.709
Diğer Borçlar 6.958.585
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.958.585
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 209.220
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 778.896
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 778.896
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 466.540
ARA TOPLAM 11.636.367
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.810.461
Uzun Vadeli Borçlanmalar 755.975
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 97.195
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 97.195
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.737.850
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 219.441
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 17.446.828
Ö Z K A Y N A K L A R 44.524.549
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 44.524.549
Ödenmiş Sermaye 12.352.370
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.647.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -71.460
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -71.460
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -71.460
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 39.841.525
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 39.841.525
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.957
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -8.804.024
Net Dönem Karı/Zararı -1.461.446
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 61.971.377
18:05116.908
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  115.844  
Önceki Kapanış :  116.908  
En Yüksek
117.178
En Düşük
115.746