EURO YATIRIM HOL. (EUHOL)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 12.352.707
Nakit ve Nakit Benzerleri 278.860
Finansal Yatırımlar 266
Ticari Alacaklar 88.954
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 85.766
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.188
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 11.193.480
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.155.963
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 37.517
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 3.910
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 196
Diğer Dönen Varlıklar 787.041
ARA TOPLAM 12.352.707
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 74.997.520
Finansal Yatırımlar 60.015.079
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 59.855.366
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 7.593
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.593
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.212.467
Maddi Duran Varlıklar 257.469
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 814
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.504.098
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 87.350.227
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.433.258
Kısa Vadeli Borçlanmalar 318.471
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 89.028
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.637
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 85.391
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.996
Diğer Borçlar 9.429.982
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.419.739
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.243
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 22.356
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22.356
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 89.948
ARA TOPLAM 10.433.258
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.508.225
Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.358.122
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 69.672
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 69.672
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.907.351
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 173.080
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 31.941.483
Ö Z K A Y N A K L A R 55.408.744
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 55.408.744
Ödenmiş Sermaye 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 51.502
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.748
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 692.434
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -14.777.009
Net Dönem Karı/Zararı 9.449.083
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 87.350.227
18:051.386
Değişim :  -0,45% |  -6,30
Açılış :  1.401  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.404
En Düşük
1.383