FENERBAHCE FUTBOL (FENER)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.758.309.382
Nakit ve Nakit Benzerleri 191.685.463
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 149.181.910
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.585.075
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 139.596.835
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.315.648.629
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.315.276.025
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 372.604
Türev Araçlar 0
Stoklar 26.053.671
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 74.315.462
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.476.721
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.424.247
ARA TOPLAM 1.758.309.382
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 147.791.936
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 492.717
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 492.717
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 255.242
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 255.242
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 20.303.279
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 97.929.714
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.407.440
Peşin Ödenmiş Giderler 28.810.984
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.471.405
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.339.579
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.906.101.318
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 919.160.883
Kısa Vadeli Borçlanmalar 128.454.904
- Banka Kredileri 128.454.904
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 138.547.173
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.298
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 138.536.875
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 74.527.886
Diğer Borçlar 2.035.758
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 95.778
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.939.980
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 148.895.225
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 601.027
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.636.785
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.636.785
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 55.143.848
ARA TOPLAM 919.160.883
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.526.359.801
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.251.800.758
Banka Kredileri 1.009.723.315
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 179.308.779
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.219.055
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.219.055
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 880.194
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 49.652.302
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.445.520.684
Ö Z K A Y N A K L A R -539.419.366
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -544.662.617
Ödenmiş Sermaye 98.980.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -220.979.048
Sermaye Düzeltme Farkları 5.189.829
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 416.970.063
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.391.638
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.391.638
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.391.638
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.654.892
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -824.139.149
Net Dönem Karı/Zararı -56.947.566
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.243.251
TOPLAM KAYNAKLAR 1.906.101.318
18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik