FLAP KONGRE TOPLANTI HİZ. (FLAP)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 41.197.909
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.856.402
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 15.372.085
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.372.085
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 8.957
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.957
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 17.769.043
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 2.191.422
ARA TOPLAM 41.197.909
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 49.761.081
Finansal Yatırımlar 19.900.703
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 264.896
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 39.673
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 39.673
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 24.270.289
Maddi Duran Varlıklar 4.342.906
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.437
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 877.169
Ertelenmiş Vergi Varlığı 326.904
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 90.958.990
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.384.736
Kısa Vadeli Borçlanmalar 121.430
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 2.431.178
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.431.178
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 449.602
Diğer Borçlar 1.345.007
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 603.001
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 742.006
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 10.315.739
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 150.579
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 150.579
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 446.859
ARA TOPLAM 21.384.736
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.976.242
Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.286.045
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 171.440
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 7.201
Uzun Vadeli Karşılıklar 511.556
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 511.556
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 35.360.978
Ö Z K A Y N A K L A R 55.598.012
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 55.598.012
Ödenmiş Sermaye 31.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.379.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -668.770
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -668.770
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -668.770
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.989.355
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 14.744.125
Net Dönem Karı/Zararı -4.096.072
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 90.958.990
18:051.441
Değişim :  0,95% |  13,60
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.428  
En Yüksek
1.445
En Düşük
1.423