FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (FONET)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 8.633.149
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.523.628
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 4.781.831
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.781.831
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 473.617
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 330.946
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 142.671
Türev Araçlar 0
Stoklar 838.578
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 158.949
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 18.721
Diğer Dönen Varlıklar 837.825
ARA TOPLAM 8.633.149
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 51.988.133
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 38.927
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.927
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 4.275.399
Diğer Maddi Duran Varlıklar 4.275.399
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 45.891.608
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 45.891.608
Peşin Ödenmiş Giderler 40.773
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 40.773
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.741.426
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 60.621.282
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.131.641
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 2.316.977
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.316.977
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.506.676
Diğer Borçlar 256.623
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 31.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 225.623
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 7.031.573
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 896.329
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 392.299
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 504.030
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 15.131.641
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.988.705
Uzun Vadeli Borçlanmalar 58.080
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 97.103
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 757.292
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 757.292
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.076.230
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 18.120.346
Ö Z K A Y N A K L A R 42.500.936
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 42.500.936
Ödenmiş Sermaye 18.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.496.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -403.769
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -403.769
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -403.769
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 818.198
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.494.235
Net Dönem Karı/Zararı 2.096.072
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 60.621.282
18:051.480
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.480  
En Yüksek
0
En Düşük
0