GERSAN ELEKTRIK (GEREL)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 455.326.401
Nakit ve Nakit Benzerleri 59.587.704
Finansal Yatırımlar 948.615
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 948.615
Ticari Alacaklar 165.935.254
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 282.876
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 165.652.378
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 133.064
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 133.064
Türev Araçlar 0
Stoklar 185.011.070
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 37.780.811
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 216.951
Diğer Dönen Varlıklar 5.712.932
ARA TOPLAM 455.326.401
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 268.443.075
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 188.199
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 188.199
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 229.286.455
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 686.898
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 686.898
Peşin Ödenmiş Giderler 12.488.894
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.488.894
Ertelenmiş Vergi Varlığı 25.778.264
Diğer Duran Varlıklar 14.365
TOPLAM VARLIKLAR 723.769.476
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 344.797.038
Kısa Vadeli Borçlanmalar 47.363.887
- Banka Kredileri 47.363.887
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 76.065.855
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 110.907.627
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 121.549
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 110.786.078
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.909.027
Diğer Borçlar 10.037.512
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.037.512
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 80.325.202
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.558.260
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.629.668
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.224.821
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.404.847
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 344.797.038
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 88.409.744
Uzun Vadeli Borçlanmalar 48.977.067
Banka Kredileri 48.977.067
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 31.463.540
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.969.137
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.969.137
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 433.206.782
Ö Z K A Y N A K L A R 290.562.694
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 290.466.894
Ödenmiş Sermaye 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 47.496.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 131.155.089
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 131.155.089
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.032.464
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -27.774.409
- Yabancı Para Çevirim Farkları -27.774.409
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.544.339
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.039.654
Net Dönem Karı/Zararı 45.005.471
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 95.800
TOPLAM KAYNAKLAR 723.769.476
12:2310.894
Değişim :  -0,05% |  -5,65
Açılış :  10.870  
Önceki Kapanış :  10.899  
En Düşük
10.848
En Yüksek
10.949
imkb grafik