GOOD-YEAR (GOODY)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.235.361.084
Nakit ve Nakit Benzerleri 47.440.665
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 759.937.488
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 308.081.087
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 451.856.401
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 331.553.248
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 45.817.048
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 50.612.635
ARA TOPLAM 1.235.361.084
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 313.393.497
Finansal Yatırımlar 5.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.342.488
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.342.488
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 275.469.102
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 9.062.308
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.062.308
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 26.514.599
TOPLAM VARLIKLAR 1.548.754.581
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 848.801.302
Kısa Vadeli Borçlanmalar 200.496.743
- Banka Kredileri 195.200.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 583.294.015
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 243.127.230
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 340.166.785
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.415.388
Diğer Borçlar 19.592.944
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.592.944
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.747.420
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.139.756
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.221.371
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.918.385
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.115.036
ARA TOPLAM 848.801.302
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.400.414
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.576.452
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.576.452
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 1.845.670
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 25.338.825
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.338.825
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 639.467
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 883.201.716
Ö Z K A Y N A K L A R 665.552.865
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 665.552.865
Ödenmiş Sermaye 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.399.898
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 249.550.088
Net Dönem Karı/Zararı 136.602.879
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.548.754.581
13:251.435
Değişim :  0,50% |  7,10
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.428  
En Yüksek
1.437
En Düşük
1.431