GOOD-YEAR (GOODY)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 5.386.232.068
Nakit ve Nakit Benzerleri 265.054.492
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 2.155.414.330
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 350.768.995
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.804.645.335
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 2.378.746.129
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 37.003.002
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.135.549
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28.003.677
Diğer Dönen Varlıklar 522.010.438
ARA TOPLAM 5.386.232.068
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 887.269.011
Finansal Yatırımlar 5.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.705.369
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.705.369
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 797.881.206
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 22.428.903
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 22.428.903
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 64.248.533
TOPLAM VARLIKLAR 6.273.501.079
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.531.969.515
Kısa Vadeli Borçlanmalar 807.262.586
- Banka Kredileri 768.220.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 2.835.492.525
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.383.596.612
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.451.895.913
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.604.558
Diğer Borçlar 499.065.501
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 465.470.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 33.595.501
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 3.008.163
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 108.445.369
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 30.440.454
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 78.004.915
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 268.090.813
ARA TOPLAM 4.531.969.515
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 235.013.724
Uzun Vadeli Borçlanmalar 40.287.762
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 40.287.762
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 3.008.164
Uzun Vadeli Karşılıklar 155.152.368
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 155.152.368
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 36.565.430
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.766.983.239
Ö Z K A Y N A K L A R 1.506.517.840
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.506.517.840
Ödenmiş Sermaye 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 35.958.099
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 953.665.073
Net Dönem Karı/Zararı 246.894.668
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 6.273.501.079
18:0511.139
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  11.194  
Önceki Kapanış :  11.139  
En Düşük
11.107
En Yüksek
11.252
imkb grafik