GSD DENIZCILIK (GSDDE)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 36.142.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 25.568.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 4.494.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.494.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 32.000
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 32.000
Diğer Alacaklar 158.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 156.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.000
Türev Araçlar 0
Stoklar 3.043.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.886.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 58.000
Diğer Dönen Varlıklar 827.000
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 130.000
ARA TOPLAM 36.066.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 76.000
DURAN VARLIKLAR 413.676.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 411.886.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 828.000
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 449.818.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 102.459.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.160.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Banka Kredileri 12.160.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.849.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.835.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 54.000
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 54.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 108.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 108.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.625.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 134.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 134.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 102.459.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 206.024.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 205.345.000
Banka Kredileri 205.345.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 679.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 679.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 308.483.000
Ö Z K A Y N A K L A R 141.335.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 141.335.000
Ödenmiş Sermaye 52.181.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -12.181.000
Sermaye Düzeltme Farkları 24.085.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar -140.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -21.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -21.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -21.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 146.085.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 146.085.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.536.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -67.053.000
Net Dönem Karı/Zararı -17.556.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 449.818.000
18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik