GSD HOLDİNG (GSDHO)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.509.730.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 333.731.000
Finansal Yatırımlar 767.094.000
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 767.094.000
Ticari Alacaklar 6.721.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.721.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 378.609.000
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 1.119.000
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 377.490.000
Diğer Alacaklar 13.809.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.809.000
Türev Araçlar 9.000
Stoklar 4.666.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 3.167.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 58.000
Diğer Dönen Varlıklar 1.790.000
ARA TOPLAM 1.509.654.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 76.000
DURAN VARLIKLAR 690.778.000
Finansal Yatırımlar 12.364.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 228.000
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 228.000
Diğer Alacaklar 4.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.000
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 675.414.000
Diğer Maddi Duran Varlıklar 609.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 259.000
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 4.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.128.000
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 2.200.508.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 353.059.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 2.615.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.615.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 228.583.000
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 1.000
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 228.582.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 5.594.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.583.000
Türev Araçlar 2.702.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 3.326.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.411.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.896.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.882.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.000
ARA TOPLAM 353.059.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 402.712.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 373.071.000
Banka Kredileri 373.071.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.217.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.217.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26.424.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 755.771.000
Ö Z K A Y N A K L A R 1.444.737.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.414.780.000
Ödenmiş Sermaye 450.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 85.986.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.945.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -90.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -90.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -90.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 203.173.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 203.173.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 112.521.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 277.813.000
Net Dönem Karı/Zararı 371.450.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 29.957.000
TOPLAM KAYNAKLAR 2.200.508.000
15:041.453
Değişim :  0,79% |  11,33
Açılış :  1.447  
Önceki Kapanış :  1.441  
En Yüksek
1.455
En Düşük
1.446