HATAY TEKSTİL (HATEK)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 185.226.420
Nakit ve Nakit Benzerleri 9.401.818
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 78.037.832
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.574.733
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 69.463.099
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 10.549.294
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.806.965
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.742.329
Türev Araçlar 0
Stoklar 76.033.243
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.538.377
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 87.097
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 9.665.856
ARA TOPLAM 185.226.420
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 254.037.560
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 16.244
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.244
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.677.888
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 43.731.209
Maddi Duran Varlıklar 206.401.534
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 112.065
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.841
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.841
Ertelenmiş Vergi Varlığı 96.779
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 439.263.980
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 179.952.607
Kısa Vadeli Borçlanmalar 78.498.022
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 82.338.167
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 65.752
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 82.272.415
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.708.787
Diğer Borçlar 8.538.408
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.790.420
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 747.988
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 3.769.807
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.448.438
Kısa Vadeli Karşılıklar 677.960
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 269.547
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 408.413
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 179.952.607
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.776.466
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.808.372
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 768.784
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.497.850
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.497.850
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18.701.460
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 206.729.073
Ö Z K A Y N A K L A R 232.534.907
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 212.277.124
Ödenmiş Sermaye 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 349.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 172.443.287
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 172.443.287
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -592.327
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.750.297
- Yabancı Para Çevirim Farkları 3.750.297
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.528.810
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 14.221.698
Net Dönem Karı/Zararı -2.016.214
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 20.257.783
TOPLAM KAYNAKLAR 439.263.980
18:051.524
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.524  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516