HEKTAS (HEKTS)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 8.986.751.110
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.531.398.060
Finansal Yatırımlar 162.664
Ticari Alacaklar 4.088.020.488
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 146.494
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.087.873.994
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 38.019.424
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.019.424
Türev Araçlar 29.155.226
Stoklar 2.897.327.131
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 79.628.669
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.797.666
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 63.725.652
Diğer Dönen Varlıklar 259.313.796
ARA TOPLAM 8.986.751.110
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 3.238.869.525
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 1.506.305
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.506.305
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.507.922
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.507.922
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.652.083
Maddi Duran Varlıklar 2.178.626.095
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 357.354.650
- Şerefiye 106.319.692
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 251.034.958
Peşin Ödenmiş Giderler 243.085.986
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 243.085.986
Ertelenmiş Vergi Varlığı 333.349.705
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 12.225.620.635
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.364.037.606
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.077.457.263
- Banka Kredileri 5.340.141.662
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 956.529.883
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 61.344.940
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 895.184.943
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 82.685.623
Diğer Borçlar 26.698.448
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.170.335
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.528.113
Türev Araçlar 4.568.516
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 196.910.593
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.073.006
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.114.274
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.622.834
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.491.440
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 8.364.037.606
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 372.875.522
Uzun Vadeli Borçlanmalar 218.073.961
Banka Kredileri 138.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 80.073.961
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 70.779.296
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 57.601.935
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 57.601.935
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26.420.330
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.736.913.128
Ö Z K A Y N A K L A R 3.488.707.507
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.481.212.456
Ödenmiş Sermaye 2.530.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -19.852.274
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 22.834.203
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -27.602.071
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -27.602.071
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -27.602.071
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.721.609
- Yabancı Para Çevirim Farkları 12.809.497
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 1.912.112
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.011.345
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 99.809.935
Net Dönem Karı/Zararı 802.289.709
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.495.051
TOPLAM KAYNAKLAR 12.225.620.635
17:009.534
Değişim :  -1,51% |  -145,82
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.680  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.650
imkb grafik