ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. (IEYHO)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 564.473.354
Nakit ve Nakit Benzerleri 24.126.066
Finansal Yatırımlar 10.324.735
Ticari Alacaklar 177.663.277
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.019.335
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 169.643.942
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 11.967.247
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 831.975
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.135.272
Türev Araçlar 0
Stoklar 278.230.776
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 22.049.391
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.787.728
Diğer Dönen Varlıklar 36.324.134
ARA TOPLAM 564.473.354
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 725.832.893
Finansal Yatırımlar 117.559.233
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 249.340
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 78.131
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 78.131
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.548.412
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 190.633.499
Maddi Duran Varlıklar 388.028.301
Diğer Maddi Duran Varlıklar 388.028.301
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.880.904
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.880.904
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.290.306.247
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 302.315.404
Kısa Vadeli Borçlanmalar 36.795.942
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 136.170.175
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 45.600
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 136.124.575
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.521.962
Diğer Borçlar 15.091.670
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.787.163
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.304.507
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 67.683.839
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.355.661
Kısa Vadeli Karşılıklar 19.592.751
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 147.104
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19.445.647
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.103.404
ARA TOPLAM 302.315.404
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.442.861
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.991.186
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 125.986
Uzun Vadeli Karşılıklar 28.790.581
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.790.581
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 535.108
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 337.758.265
Ö Z K A Y N A K L A R 952.547.982
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 722.338.615
Ödenmiş Sermaye 543.595.733
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -105.273.487
Sermaye Düzeltme Farkları 87.617.544
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.920.964
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 164.355.851
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 115.279.842
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.964.074
- Yabancı Para Çevirim Farkları 49.076.009
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.423.042
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 9.423.042
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 42.496.889
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -169.480.668
Net Dönem Karı/Zararı 125.567.658
Diğer Yedekler 16.115.089
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 230.209.367
TOPLAM KAYNAKLAR 1.290.306.247
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik