İHLAS GAZETECİLİK (IHGZT)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 103.643.481
Nakit ve Nakit Benzerleri 473.161
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 80.930.948
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.317.455
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 76.613.493
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 677.960
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 677.960
Türev Araçlar 0
Stoklar 16.733.626
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 4.826.577
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.209
Diğer Dönen Varlıklar 0
ARA TOPLAM 103.643.481
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 195.398.228
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 405.504
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 22.321.286
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 107.477.081
Maddi Duran Varlıklar 14.657.622
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.506.614
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 30.121
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 299.041.709
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.879.857
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 11.427.546
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.779.167
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.648.379
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.087.017
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.598.779
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 919.609
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 531.636
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 387.973
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.173.445
ARA TOPLAM 28.879.857
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.075.007
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.751.894
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 12.575.241
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.575.241
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 999.216
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.748.656
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 46.954.864
Ö Z K A Y N A K L A R 252.086.845
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 252.086.845
Ödenmiş Sermaye 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 38.494.868
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.392.625
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.226.543
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 185.273
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 957.185
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 89.293.774
Net Dönem Karı/Zararı -7.051.607
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 299.041.709
18:051.408
Değişim :  -0,10% |  -1,43
Açılış :  1.410  
Önceki Kapanış :  1.409  
En Yüksek
1.419
En Düşük
1.398