IMAS MAKINA (IMASM)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 483.345.809
Nakit ve Nakit Benzerleri 102.907.051
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 111.254.182
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17.536.019
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 93.718.163
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 8.551.472
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 388.067
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.163.405
Türev Araçlar 0
Stoklar 179.833.784
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 42.715.968
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 38.083.352
ARA TOPLAM 483.345.809
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 363.878.757
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 334.500
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 334.500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 27.786.000
Maddi Duran Varlıklar 180.370.413
Diğer Maddi Duran Varlıklar 881.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 151.677
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 90.654
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 90.654
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 847.224.566
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 283.228.505
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.306
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 45.925.398
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.541.070
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 134.294.614
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.293.328
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 133.001.286
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.783.859
Diğer Borçlar 7.969.099
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.173.460
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 795.639
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 81.566.901
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.682.328
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.542.169
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.140.159
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 283.228.505
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 71.386.882
Uzun Vadeli Borçlanmalar 30.047.284
Banka Kredileri 28.317.464
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.729.820
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.556.977
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.556.977
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31.782.621
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 354.615.387
Ö Z K A Y N A K L A R 492.609.179
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 492.609.179
Ödenmiş Sermaye 37.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 98.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 103.542.676
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 103.542.676
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.655.562
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.944.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 13.944.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.160.648
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 132.014.800
Net Dönem Karı/Zararı 96.137.296
Diğer Yedekler 3.809.759
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 847.224.566
15:049.183
Değişim :  0,04% |  3,77
Açılış :  9.185  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.111
En Yüksek
9.237
imkb grafik