INFO YATIRIM (INFO)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 6.080.431.719
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.629.730.814
Finansal Yatırımlar 327.341.190
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 327.341.190
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 327.341.190
Ticari Alacaklar 3.684.108.357
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 559.800
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.683.548.557
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 430.337.367
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 430.337.367
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 7.019.528
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.894.463
ARA TOPLAM 6.080.431.719
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 236.425.070
Finansal Yatırımlar 150.476.030
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 29.658.004
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 29.658.004
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 30.530.582
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.500.201
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.500.201
Peşin Ödenmiş Giderler 763.192
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 763.192
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 6.316.856.789
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.557.581.406
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.553.134.863
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.417.097
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.417.097
Banka Kredileri 360.019.131
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 3.872.166.645
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 956.138
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.871.210.507
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26.787.699
Diğer Borçlar 63.366.513
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 63.366.513
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 33.837.085
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.871.504
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.871.504
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 5.557.581.406
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.424.872
Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.922.432
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 17.922.432
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.805.440
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.805.440
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 697.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.578.006.278
Ö Z K A Y N A K L A R 738.850.511
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 738.850.511
Ödenmiş Sermaye 228.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 368.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -80.173
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -80.173
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -80.173
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 425.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 425.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.388.236
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.229.385
Net Dönem Karı/Zararı 472.519.302
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 6.316.856.789
18:057.855
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  8.067  
Önceki Kapanış :  7.855  
En Düşük
7.855
En Yüksek
8.112
imkb grafik