İNTEMA (INTEM)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 428.706.838
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.907.632
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 392.837.416
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.090.081
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 389.747.335
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 501.011
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 501.011
Türev Araçlar 0
Stoklar 15.890.382
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 12.846.340
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 295.918
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 175.628
Diğer Dönen Varlıklar 4.548.429
ARA TOPLAM 428.706.838
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 35.911.932
Finansal Yatırımlar 8.083
Ticari Alacaklar 1.013.545
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.013.545
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 33.195
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.195
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 25.291.121
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.024.972
- Şerefiye 0
-Bilgisayar Yazılımları 5.024.972
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 121.254
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 27.661
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 93.593
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.419.762
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 464.618.770
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 459.437.627
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.008.309
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 424.446.862
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 355.927.848
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 68.519.014
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.598.809
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 18.620.586
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.491.962
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.046.841
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.445.121
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.271.099
ARA TOPLAM 459.437.627
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.897.119
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 355.255
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.541.864
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.541.864
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 464.334.746
Ö Z K A Y N A K L A R 284.024
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 284.024
Ödenmiş Sermaye 4.860.000
Sermaye Düzeltme Farkları 47.440.914
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.426.630
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.426.630
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.426.630
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 115.994
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -30.428.834
Net Dönem Karı/Zararı -20.277.420
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 464.618.770
18:051.393
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.383  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.380