İŞ GMYO (ISGYO)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 968.088.116
Nakit ve Nakit Benzerleri 37.103.817
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 247.575.539
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.107.721
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 246.467.818
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.216.355
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.216.355
Türev Araçlar 106.010.953
Stoklar 508.235.637
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 16.747.057
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 959.272
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 50.198.758
ARA TOPLAM 968.088.116
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 4.190.162.601
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 47.954.123
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 47.954.123
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 207.350.160
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.698.681
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.849.454.461
Maddi Duran Varlıklar 30.504.689
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 973.046
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 4.775.458
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.775.458
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 46.451.983
TOPLAM VARLIKLAR 5.158.250.717
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.096.586.513
Kısa Vadeli Borçlanmalar 50.158.680
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Banka Kredileri 50.158.680
İhraç Edilen Tahviller 290.654.031
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 32.236.623
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.303.001
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.933.622
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 27.472.118
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 27.472.118
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 405.707.536
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 26.058.558
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 342.403
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25.716.155
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.090.844
ARA TOPLAM 1.096.586.513
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 757.684.087
Uzun Vadeli Borçlanmalar 756.093.989
Banka Kredileri 101.282.052
İhraç Edilen Tahviller 187.714.236
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.590.098
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.590.098
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.854.270.600
Ö Z K A Y N A K L A R 3.303.980.117
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.303.980.117
Ödenmiş Sermaye 958.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları 240.146.090
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 423.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 27.386.467
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 27.386.467
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.561.684
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.925.777.515
Net Dönem Karı/Zararı 91.934.380
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 5.158.250.717
12:351.127
Değişim :  -0,76% |  -8,65
Açılış :  1.137  
Önceki Kapanış :  1.136  
En Yüksek
1.137
En Düşük
1.125