IS Y. MEN. DEG. (ISMEN)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 35.356.745.892
Nakit ve Nakit Benzerleri 745.695.470
Finansal Yatırımlar 14.668.975.078
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 14.668.975.078
Ticari Alacaklar 18.424.791.949
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 81.263.902
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.343.528.047
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.244.779.523
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 574.302
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.244.205.221
Türev Araçlar 52.050.574
Stoklar 133.006.265
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 47.180.715
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.271.296
Diğer Dönen Varlıklar 31.690.261
ARA TOPLAM 35.353.441.131
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 3.304.761
DURAN VARLIKLAR 452.856.924
Finansal Yatırımlar 179.866.957
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 5.161.727
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 150
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.161.577
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 52.025.717
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 66.223.862
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 62.381.970
- Şerefiye 38.593.847
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.788.123
Peşin Ödenmiş Giderler 5.513.485
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.325.803
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 35.809.602.816
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.147.607.268
Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.311.970.919
- Banka Kredileri 720.450.539
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 25.795.293
Banka Kredileri 29.701.042
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 15.369.430.443
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 31.857.238
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.337.573.205
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.532.396
Diğer Borçlar 74.266.267
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.281.798
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 66.984.469
Türev Araçlar 974.751.564
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 164.920.099
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.153.532.457
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 105.614.476
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.047.917.981
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 62.407.830
ARA TOPLAM 28.147.607.268
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 394.307.900
Uzun Vadeli Borçlanmalar 78.872.590
Banka Kredileri 9.988.170
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 38.726.389
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 2.313.012
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 34.816.971
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 34.816.971
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 204.917.800
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 73.387.527
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 28.541.915.168
Ö Z K A Y N A K L A R 7.267.687.648
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.797.036.486
Ödenmiş Sermaye 355.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 246.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -18.882.723
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -18.882.723
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 204.603.652
- Yabancı Para Çevirim Farkları 59.352.632
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 145.251.020
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 224.396.962
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.396.868.177
Net Dönem Karı/Zararı 4.331.632.301
Diğer Yedekler 303.171.294
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 470.651.162
TOPLAM KAYNAKLAR 35.809.602.816
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik