İZMİR DEMİR ÇELİK (IZMDC)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.607.883.969
Nakit ve Nakit Benzerleri 199.040.549
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 245.078.484
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 49.645.412
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 195.433.072
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 42.458.321
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 41.619.373
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 838.948
Türev Araçlar 4.483.541
Stoklar 1.062.978.614
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 12.165.587
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 41.678.873
ARA TOPLAM 1.607.883.969
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 2.093.823.769
Finansal Yatırımlar 931.043
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.094.782
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 84.185.000
Maddi Duran Varlıklar 1.705.131.246
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 889.387
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.797.680
Ertelenmiş Vergi Varlığı 298.794.631
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 3.701.707.738
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.691.910.534
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.059.572.455
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.222.002.278
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.956.479
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.218.045.799
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.503.951
Diğer Borçlar 1.628.336
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.628.336
Türev Araçlar 106.117.164
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 436.763
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 79.720.468
ARA TOPLAM 2.691.910.534
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 971.994.744
Uzun Vadeli Borçlanmalar 773.288.912
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 27.432.094
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27.432.094
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 171.273.738
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.663.905.278
Ö Z K A Y N A K L A R 37.802.460
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 32.019.519
Ödenmiş Sermaye 375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 22.763.962
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 652.082.975
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 652.082.975
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -432.561.842
Net Dönem Karı/Zararı -611.097.950
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.782.941
TOPLAM KAYNAKLAR 3.701.707.738
18:051.542
Değişim :  -0,59% |  -9,12
Açılış :  1.551  
Önceki Kapanış :  1.552  
En Yüksek
1.556
En Düşük
1.526