IZMIR DEMIR CELIK (IZMDC)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 6.013.825.948
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.494.578.863
Finansal Yatırımlar 28.098.900
Ticari Alacaklar 936.754.832
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 86.955.531
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 849.799.301
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.859.652
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.859.652
Türev Araçlar 0
Stoklar 3.349.517.525
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 162.266.386
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 40.749.790
ARA TOPLAM 6.013.825.948
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 5.558.981.688
Finansal Yatırımlar 1.019.693
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 13.634.002
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 202.895.000
Maddi Duran Varlıklar 3.942.601.009
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 671.685
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 576.324.112
Ertelenmiş Vergi Varlığı 742.217.595
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 11.572.807.636
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.293.375.005
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.559.788.863
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 613.334.954
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 422.446.492
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.424.669
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 417.021.823
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 56.982.248
Diğer Borçlar 4.975.664
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 9.462.548
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 60.374.034
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 100.037.294
ARA TOPLAM 7.293.375.005
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.729.451.890
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.562.748.836
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 151.147.166
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 151.147.166
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.555.888
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.022.826.895
Ö Z K A Y N A K L A R 2.549.980.741
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.441.097.978
Ödenmiş Sermaye 1.500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 22.763.962
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.884.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.975.659.543
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.975.659.543
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.228.430.630
Net Dönem Karı/Zararı 1.142.388.694
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 108.882.763
TOPLAM KAYNAKLAR 11.572.807.636
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik