KARSAN OTOMOTİV (KARSN)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.189.546.987
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.688.733
Finansal Yatırımlar 28.002.821
Ticari Alacaklar 667.890.702
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 34.830.295
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 633.060.407
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 46.358.960
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 46.358.960
Diğer Alacaklar 155.738
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 155.738
Türev Araçlar 42.782.660
Stoklar 239.517.847
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 70.595.048
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.953.387
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 820.770
Diğer Dönen Varlıklar 82.733.708
ARA TOPLAM 1.189.546.987
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.310.122.431
Finansal Yatırımlar 25.580.447
Ticari Alacaklar 109.294.584
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 109.294.584
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 169.256.844
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 169.256.844
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 139.043.645
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 486.854.108
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 197.366.410
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 197.366.410
Peşin Ödenmiş Giderler 1.456.925
Ertelenmiş Vergi Varlığı 112.234.603
Diğer Duran Varlıklar 69.034.865
TOPLAM VARLIKLAR 2.499.669.418
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.079.058.260
Kısa Vadeli Borçlanmalar 360.096.017
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 276.301.585
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.655.685
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 271.645.900
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.865.868
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 9.472.930
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 25.518.175
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 47.321.971
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.792.114
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 44.529.857
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.998.114
ARA TOPLAM 1.079.058.260
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.130.099.565
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.062.204.558
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 31.266.115
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 7.445.438
Uzun Vadeli Karşılıklar 29.183.454
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.526.961
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 7.656.493
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.209.157.825
Ö Z K A Y N A K L A R 290.511.593
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 290.511.593
Ödenmiş Sermaye 600.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 22.585.778
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.165.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 147.241.319
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 147.241.319
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.041.270
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -41.240.983
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.067.151
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -42.308.134
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.031.613
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -430.465.691
Net Dönem Karı/Zararı -20.110.804
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.499.669.418
18:051.409
Değişim :  2,24% |  30,82
Açılış :  1.381  
Önceki Kapanış :  1.378  
En Yüksek
1.409
En Düşük
1.381