KOÇ HOLDİNG (KCHOL)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 77.144.019.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 27.869.940.000
Finansal Yatırımlar 51.913.000
Ticari Alacaklar 23.424.337.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.129.121.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 20.295.216.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 2.091.246.000
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.496.291.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 1.221.793.000
Stoklar 17.225.823.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 2.719.255.000
ARA TOPLAM 77.100.598.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 43.421.000
DURAN VARLIKLAR 138.791.329.000
Finansal Yatırımlar 84.596.000
Ticari Alacaklar 430.912.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 430.912.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 1.536.865.000
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 542.813.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 18.467.590.000
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 468.028.000
Maddi Duran Varlıklar 26.682.352.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.152.685.000
- Şerefiye 3.347.872.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.804.813.000
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.286.803.000
Diğer Duran Varlıklar 1.994.666.000
TOPLAM VARLIKLAR 61.647.310.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.613.181.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.853.733.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.085.198.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 25.757.080.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.160.029.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.597.051.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 3.165.819.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 1.014.340.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 259.104.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.121.188.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.354.163.000
ARA TOPLAM 52.610.625.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 2.556.000
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.012.062.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 37.118.362.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 622.050.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 23.516.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.016.220.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 771.130.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 245.090.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.007.013.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.224.901.000
Ö Z K A Y N A K L A R 45.166.086.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 32.323.610.000
Ödenmiş Sermaye 2.535.898.000
Sermaye Düzeltme Farkları 967.288.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.286.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -213.113.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 448.573.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 524.746.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 24.224.294.000
Net Dönem Karı/Zararı 3.826.638.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 12.842.476.000
TOPLAM KAYNAKLAR 138.791.329.000
18:051.061
Değişim :  2,53% |  26,19
Açılış :  1.030  
Önceki Kapanış :  1.034  
En Yüksek
1.062
En Düşük
985