KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG (KERVN)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 341.288.133
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.584.552
Finansal Yatırımlar 143
Diğer finansal yatırımlar 143
Ticari Alacaklar 51.834.256
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 51.834.256
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 234.334.750
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 102.786.247
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 131.548.503
Türev Araçlar 0
Stoklar 26.891.253
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 22.311.072
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 73.068
Diğer Dönen Varlıklar 259.039
ARA TOPLAM 341.288.133
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 878.555.830
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 1.554.226
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.554.226
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 16.171.850
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 15.099.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.072.850
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 80.031.000
Maddi Duran Varlıklar 687.974.519
Diğer Maddi Duran Varlıklar 35.288
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.927
- Şerefiye 0
-Bilgisayar Yazılımları 36.927
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.128.709
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.128.709
Ertelenmiş Vergi Varlığı 50.601.064
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.219.843.963
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.062.122.774
Kısa Vadeli Borçlanmalar 864.390.628
- Banka Kredileri 489.783.970
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 30.100.890
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 30.100.890
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.586.684
Diğer Borçlar 96.568.081
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20.678.638
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 75.889.443
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 54.505.573
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.701.847
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.701.847
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 1.062.122.774
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 109.869.814
Uzun Vadeli Borçlanmalar 22.177.629
Banka Kredileri 22.177.629
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 20.954.891
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.196.369
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.196.369
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 64.540.925
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.171.992.588
Ö Z K A Y N A K L A R 47.851.375
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 113.967.414
Ödenmiş Sermaye 588.505.080
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -514.273.301
Sermaye Düzeltme Farkları 77.882.450
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -43.873.237
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.922.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 505.226.565
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 505.226.565
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -213.720
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.105.657
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -348.249.748
Net Dönem Karı/Zararı -248.732.966
Diğer Yedekler 82.454.514
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -66.116.039
TOPLAM KAYNAKLAR 1.219.843.963
10:071.575
Değişim :  1,20% |  18,70
Açılış :  1.570  
Önceki Kapanış :  1.557  
En Yüksek
1.576
En Düşük
1.570